Çevresel Otomasyon ve İzleme Sistemleri    
Giriş Markalar Satın Alma Haberler Firma Profili İletişim


EUROKOÇ Şirketinin Faaliyet Sürdürdüğü Başlıca Alanlar


Çevresel Otomasyon ve İzleme Sistemleri

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız

Yapay Gölet ve Sulama Rezervuar Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız

Su Ürünleri Üretim Rezervuar Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Akıllı Sulama Otomasyon Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız   

Çevresel İzolasyonlar ve Sızdırmazlık Çözüm Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Portatif Dairesel Çelik Kasnaklı ve Membranlı Depolama Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Çevre Sektörü Proje Danışmanlığı ve Süpervizyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız   

Endüstriyel Enstrümantasyon ve Laboratuar Sistemleri Tedarikçiliği hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Çevre Sektörü AR-GE, Mühendislik ve Yüklenicilik Hizmetleri hakkında bilgi almak için tıklayınızÇevresel Otomasyon Hakkında

EUROKOÇ Şirketi olarak Çevre Sektörüne yönelik otomasyon sistemleri konusunda faaliyet gösterirken dikkate aldığımız husus; yaşamsal öncelikleri olan hususlarda otomasyon sistemleri kurgulamak ve bu kurgulamayı yaparken etkilenen tüm hususları aynı proje altında değerlendirip tek bir odaktan tüm hususları içeren kalıcı yatırımlara zemin hazırlamaktır.

Bu zeminin içerdiği hususlar: Suya dayalı otomasyon sistemleri, Havaya dayalı otomasyon sistemleri, Enerjinin verimli kullanılmasına dayalı otomasyon sistemleri ve İşgücüne dayalı verimlilik içeren otomasyon sistemleri sayılabilir.

 
     

İzleme Sistemleri Hakkında

Su ve Hava Hususlarında genelde birçok değerlendirme ve ölçüm sistemleri kullanılagelmektedir. Ancak bu verilerin yakından ve uzaktan izlenmesi hakkında bir çok sistemde mevcut iş yükünü azaltmaya yönelik tesisler yerine işgücünü daha karmaşık hale getiren yöntemler seçilmektedir. Bu seçimde etkin olan husus tesis maliyetlerinin ucuz olanının seçilmesidir. Biz şirket olarak proje kurgularken fayda / maliyet analizlerini sıkı bir şekilde inceleyip konumlandırarak tesislerin daha kısa zamanda veriye kavuşmasına ve bu kavuşmada daha az işgücü kullanılmasına değer veririz. 

 
     
EUROKOÇ Şirketinin Faaliyet Sürdürdüğü Başlıca Alanlar


Çevresel Otomasyon ve İzleme Sistemleri

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız

Yapay Gölet ve Sulama Rezervuar Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız

Su Ürünleri Üretim Rezervuar Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Akıllı Sulama Otomasyon Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız   

Çevresel İzolasyonlar ve Sızdırmazlık Çözüm Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Portatif Dairesel Çelik Kasnaklı ve Membranlı Depolama Sistemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Çevre Sektörü Proje Danışmanlığı ve Süpervizyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız   

Endüstriyel Enstrümantasyon ve Laboratuar Sistemleri Tedarikçiliği hakkında bilgi almak için tıklayınız  

Çevre Sektörü AR-GE, Mühendislik ve Yüklenicilik Hizmetleri hakkında bilgi almak için tıklayınızGiriş

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi eurokoc@eurokoc.com.tr adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2004 EUROKOÇ LIMITED
Son değiştirilme tarihi: 19/03/22