Satın Alma    
Giriş Markalar Satın Alma Haberler Firma Profili İletişimTEDARİKÇİLİK HİZMETLERİNDE UYGULANAN EUROKOÇ SATIŞ POLİTİKASI VE ŞARTLARI

STOK DURUMU:

EUROKOÇ Tarafından pazarlanan ürünlerde; "Stok Maliyeti", "Depolama Maliyeti", "İlave Personel İstihdamı Maliyeti" gibi girdilerin satış fiyatlarına olumsuz yansımalarını önlemek için ve gelişen teknolojilere bağlı olarak üreticinin ürün üzerinde yaptığı değişiklikleri güncel takip edebilmek ve kullanıcılara ürünün son versiyonunu ulaştırabilmek için Sirkülasyonu fazla olan ürünlerde "STOKLU" Çalışma Yapılmaktadır; Sirkülasyonu az olan ürünlerde ise "STOKSUZ" çalışma yapılmaktadır ve "ÖN ÖDEMELİ SATIŞ" yöntemi uygulanmaktadır. 

TESLİM SÜRESİ:

EUROKOÇ Tarafından tedarikçilik faaliyeti altında temin edilen ürünler; Öncelikle, üreticinin stok durumuna, üretim bandı durumuna ve navlun sürelerine bağlı olarak şekillenmektedir. Bunun yanı sıra, müşterimizin alım kotalarına bağlı olarak bu sevk süreleri yapılandırılmaktadır. Her iki durumda oluşan şartlara göre, mücbir sebepler haricinde siparişe konu olan ürünler piyasa şartları bağlamında 3 -5  hafta içerisinde tedarik edilebilmektedirler.

ISKONTOLAR:

EUROKOÇ Piyasa öngörülerinde uygulanan en düşük kar marjını uygulamaktadır; böylece bazı firmaların uygulamış olduğu şişirilmiş fiyattan ıskonto adı altındaki yapılan yanıltıcı ıskonto uygulamalarını ticari vizyonu doğrultusunda reddetmektedir. EUROKOÇ direkt son kullanıcıyı hedefleyerek makul ve sabit fiyat politikasını oluşturmaktadır. Böylece bir ürünün mal edilişinde ürün sayısı ne kadar çoksa kar marjı haricindeki tedarik girdileri o sayıya bölüneceğinden, kendiliğinden bir oto indirim oluşmaktadır.

FİYAT OLUŞUMU:

EUROKOÇ Bir ürünün fiyatını oluştururken esnek fiyat politikası uygulamaktadır; Bu politikaya göre verilen fiyat şu başlıklara göre değişir:

- Ürünün fabrika çıkış fiyatı: Bu fiyat EUROKOÇ firmasının üretici firmadan aldığı nihai satın alma fiyatıdır. Bu fiyat kâr marjının belirlenmesine konu olan tek kalemdir.

- Ürünün navlun fiyatı: Bu faktör üzerine dolaylı olsa da yansıtılan herhangi bir girdi yoktur. Ürünün ağırlığı (Kg/Desi) x Hava Kargo Taşıma Fiyatı (Kg/Desi) = Navlun Fiyatı. Bu fiyat kâr marjının hesaplanmasına katılmaz.

- Ürünün sigorta fiyatı: Taşıma firmasının ürünün fabrika çıkış fiyatına uygulanmış olduğu sabit çarpanlı taşıma sigortası bedelidir. Sigorta firmalarınca belirlenir. Bu fiyat kâr marjının hesaplanmasına katılmaz.

- Gümrükleme İşlem  Masrafları: Gümrük müşavirimiz tarafından sağlanan bu hizmet başlığı altında her bir gruba (konşimento) uygulanan standart işlem ücretleri bulunmaktadır. Bir grup içinde ne kadar ürün varsa oluşacak olan grup masrafı o ürün sayısına fabrika çıkış fiyatına bağlı olarak eklenmektedir. Böylece bu masraf kalemi gruptaki ürün sayısında otomatik olarak belirli bir ıskonto oranı sağlamaktadır. Bu nedenle müşterilerimizin alım kalemlerini farklı firmalar yerine tek bir firmaya veya toplu alım dönemlerine göre planlamaları kendi menfaatleri icabıdır. Bu fiyat kâr marjının hesaplanmasına katılmaz.

- Yurtiçi Taşıma Ücreti: Gümrük teslimi alınan malların müşteriye sevkleri yurtiçi taşıma firmalarınca gerçekleştirilir, bedeli müşteriye aittir. Müşteri isterse gümrük çıkış deposundan veya depolarımızdan mallarını teslim evrakı ile teslim alabilirler. Bu fiyat kar marjının hesaplanmasına katılmaz.

 

- EUROKOÇ Kâr Marjı: EUROKOÇ bir ürünün fiyatını belirlerken kullandığı kâr marjı çarpanı sabittir ve piyasa öngörülerinde kullanılan en düşük değerdedir. Bu çarpan sadece ürünün fabrika çıkış fiyatı baz alınarak hesap edilir, yukarıda sayılan diğer unsurlar dahil edilerek hesaplanmaz. Bu nedenle kâr marjından indirim yapılarak yoldaki sipariş riskli hale getirilmez; zira, şirketler kâr marjları ile hayatiyetlerini sağlayabilmektedirler.

 

TESLİMAT VE ÖDEME YÖNTEMLERİ:

STOKLU ÜRÜNLERDE:

ORDER içeriğindeki “Toplam Bedelinin” hesaplarımıza havale edilmesi akabinde gün içinde sevkleri sağlanır.  

 

ÖN ÖDEMELİ ÜRÜNLERDE:

ORDER içeriği 10.000,00 USD toplama kadar olan Stoksuz Ürünlerde, “Toplam Bedel” Siparişte "Avans Mahiyetinde Ön Ödeme" olarak alınmaktadır.

ORDER içeriği 10.000,00 USD aşan Stoksuz Ürünlerde ise “ORDER Toplam Bedelinin %60’ı” siparişte hesaplarımıza "Avans Mahiyetinde Ön Ödeme" olarak havale edilir; Kalan Bakiye bedel ise, ürünlerin Atatürk Hava Limanına inişine müteakip “Gümrük Çekim İşlemlerinin Başlatıldığı Gün” hesaplarımıza peşinen havale edilmesi gerekmektedir.

Akabinde çekim işlemleri tamamlandığı gün itibariyle de sevkleri sağlanacaktır.

Bu yöntemle “Yoldaki Ürün Riski” taraflarca eşit olarak makul bir oranda paylaştırılmaktadır.

Ürünlerin tedarik süreci piyasa şartları bağlamında tahminen 3-5 haftayı bulabilir.

 

EUROKOÇ üretici firmalardan almış olduğu ürünlerde sair faizlerin girdi oluşturmasını engellemek için yukarıda belirtilen ödeme yöntemlerini tercih etmektedir. Böylece ürünün fabrika çıkış fiyatından makul indirimler sağlayabilmekte ve bunu müşterilerine aynen yansıtmaktadır.

Bu bağlamda EUROKOÇ Müşterilerine bu seçenekleri sunup, aldığı ödemelerle ürün bedellerini üretici firmaya gününde ileterek sorunsuz bir ithalatı hazır hale getirmektedir.

Herhangi bir, elimizde olmayan nedenlerle tedariki sağlanamayan siparişlerde, alınan cari avans bedeli; alacaklı duruma getirilerek, müşterinin süreçteki mutabakatı ile oluşabilecek diğer siparişlerine mahsup edilebilmektedir.

Cari Alacaklı Bedelin iadesinin istenmesi durumunda; EUROKOÇ ödeme kalemlerinin müsaitliği baz alınarak şirketler arası ödeme sırasına göre gerçekleşebilmektedir.

 

GARANTİLER:

EUROKOÇ Üretici firmanın sağlamış olduğu garanti süreleri içerisinde garanti ve servis işlemlerini aynen yürütmektedir. EUROKOÇ üretici bir firma olmadığı için Üreticinin sağlamış olduğu garanti sürelerine ek bir garanti süresi vermesi söz konusu olamaz. Ancak, 2 yıl ücretsiz teknik destek servis hizmeti her ürüne sağlanmaktadır.

 

SATIŞ SONRASI SERVİS VE TEKNİK DESTEK:

EUROKOÇ üretici firmaların garanti ve servis imkanları doğrultusunda servis hizmeti vermektedir. EUROKOÇ teknik servisi tarafından tamir edilemeyen aksaklıklar direkt üreticiye sevk edilmekte ve tamiri akabinde müşteriye sevki sağlanmaktadır. Garanti süresi haricinde bu tür işlemlerde yol giderleri belli bir oranda müşteriye yansıtılmaktadır. Teknik destek ise ürün satış tarihinden itibaren ücretsiz olarak iki yıl EUROKOÇ tarafından sağlanmakta olup, bu süre sonrasında bilabedel sağlanmaktadır. EUROKOÇ bu hizmetlerini ancak kendi fatura kayıtlarında yer alan müşterilere ve ürünlere uygulamaktadır! Aynı markada olsa farklı şirketlerden temin edilmiş ürünlere distribütörlüğümüz altında olsa dahi bu hizmetler sağlanmaz ve yedek parça satışı hizmeti verilmez!

 

İADELER / CAYMA HAKKI:

EUROKOÇ bir üretici firma değil, tedarikçi bir firmadır. Tedariklerini yurtdışından özel istekli üretim bandından sağlayabildiği için, müşterinin ithalat sürecine girmiş bir üründen vazgeçmesi veya aldığı bir ürünü fabrikasyon hata veya kusur olmaksızın geri iade etmesi söz konusu değildir. Müşteri, Satın aldığı bir üründe; ancak, yapısal bir hata olduğunda garanti sürecini işletir ve buna rağmen yine de sonuç alamazsa iade mekanizmasını işleterek iade yoluna başvurabilir. Bundan farklı olarak; müşteri isterse, temini sağlanamayan bir ürünü mutabakatla başka bir ürünle değiştirebilmektedir. Bu bağlamda; bir yönü ile EUROKOÇ tedarikçilik hizmetini bir danışmanlık faaliyeti altında yürütmektedir diyebiliriz.

 

TAAHHÜTLER:

EUROKOÇ Yukarıda zikredilen başlıklar altında elektronik veya mekanik laboratuar ve endüstriyel cihaz tedarikçilik hizmeti sunmaktadır, EUROKOÇ tarafından tedarikçilik hizmeti satın alan müşterilerimiz bu şartları aynen kabul etmiş sayılmaktadır. EUROKOÇ bu tedarikçilik hizmetleri dışındaki faaliyetlerinde farklı özel hükümler uygulamaktadır, yukarıda bahse konu olan bu maddeler sadece elektronik veya mekanik laboratuar ve endüstriyel cihaz tedarikçilik hizmetlerini kapsamaktadır.

 

Sayın Müşterilerimiz;

Bu veya başka konularda takıldığınız hususlarda daha detaylı bilgi almak için pazarlama@eurokoc.com.tr adresinden bize konuyu özetleyiniz.....

 

Giriş

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi eurokoc@eurokoc.com.tr adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2004 EUROKOÇ LIMITED
Son değiştirilme tarihi: 19/03/22