SMS-22 Sülfür ION Analizörü    
Giriş Markalar Satın Alma Haberler Firma Profili İletişimSMS-22 Sülfür İyonu Çözümleyici - SMS-22 Sülfit ION Analizörü   

 

Genel Bakış 

SMS-22 Sülfür İyonu Analizörü

ECD tarafından tasarımlanmış SMS-22 Sülfür İyonu Analizörü sulu ortamda sülfür iyonlarının sürekli ölçülmesi için bir hepsini bir arada bulunduran birleşik bir analizördür. Sülfür kuyu suyularında, belediye atık sularında, rafinerilerde, tabakhanelerde, kimya tesislerinde, kağıt ve kağıt hamuru tesislerindeki atık sularda bulunur.

ECD SMS 22 Sülfür iyon Analizörü numunedeki mevcut sülfür toplam miktarını ölçmek için bir sülfür iyonu seçici elektrot (ISE) kullanır. Ölçüm, yüksek pH seviyelerinde yapılmalıdır S-2 de mevcuttur. Potasyum hidroksit (KOH) için örnek pH 13 çevresinde pH seviyesini yükseltmek için eklenir ve pH elektrotu gerçek pH seviyesini ölçer. Sülfür ve bisülfit her pH bağımlılık oranıyla pH bağımlılık dengesi halinde bulunurlar. Sülfür İyon Analizörü örnek numunesindeki sülfür mevcudunu ve pH ölçümü ile toplam sülfür yüzdesi ölçülür. C22 tarafından hesaplanır ve toplam sülfür bakiyesi görüntülenir.

1. Kompakt tüm bir ölçüm sisteminde sülfür iyon Analizörü örnek koşullarında sülfürü ölçer, örnek nötralize hale getirilir, pH ölçülür, drenaj ve hücre durulanır

2. ISE temelli sülfür iyonu ölçümü 20 ppb ila 500 ppm arasında geniş bir ölçüm aralığındadır, kolayca değiştirilebilir elektrot kartuşları kullanarak ekonomik kullanım sağlar

3. pH düzeltilmesi ve telafili ölçümde örnek sadece yüksek pH değerlerinde vardır ve sülfür iyonu için optimize edilmiştir

4. Ölçüm sonrasında nötralize edilen numune kostik ile pH oranı yükseltilir ve yaklaşık 8 pH seviyelerine kadar düşürülür

5. Otomatik ardışık örneklemede Model C22 sülfür iyonu Analizöründeki röle ve zamanlayıcıların kombinasyonu ile ardışık örnekleme denetlenir. Örnekleme zamanları için saat başına 10 örnek ila saat başına 2 örnek arasında kolayca ayarlanabilir.

6. Düşük reaktif tüketimi 2 galondan az her bir ay için %10 KOH ve eşdeğer miktarda HCI için saatte bir 10 örnek veya sülfür iyon analizörü için 5 ayda 2 örnek

 

Özellikleri ve Faydaları

- Kompakt tümünü içeren bir ölçüm sistemi

- ISE temelli sülfür iyonu ölçümü

- Düzeltmeli ve telafili pH ölçümü

- Ölçüm sonrasında örnek nötralizasyonu

- Otomatik ardışık örnekleme

- Düşük reaktif tüketimi   

 

Dokümanlar:

SMS22 Sülfür İyonu Analizörü Broşürü (673.43 KB)

SMS22 Kullanım Kılavuzu (1.48 MB)

 

 

Giriş

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi eurokoc@eurokoc.com.tr adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2004 EUROKOÇ LIMITED
Son değiştirilme tarihi: 18/05/21